Furede Riko... Sanjou!!!

Irrashaimase! Ore wa Furede Riko!
Koko ni wa o-tanoshimi ni yoroshiku onegaishimasu!!!

Alvin & The Chipmunk 2 Greeting Card!!!

Published by Furede Riko under on 12/19/2009 07:28:00 PM