Furede Riko... Sanjou!!!

Irrashaimase! Ore wa Furede Riko!
Koko ni wa o-tanoshimi ni yoroshiku onegaishimasu!!!

Haijmemashite.... Ore wa Furede Riko! Douzo yoroshiku!!!

Published by Furede Riko under on 11/11/2008 06:27:00 PM

Terinsiprasi oleh seorang rekan kerja di kantor...
Lahirlah sebuah blog dari Furede Riko hehehehe...

Koko ni wa yoroshiku onegaishimasu! Don't forget to comment!!!